Project / Westdijk
Tags /

Werkzaamheden:

  • Monteren van een waterdichte-dampdoorlatende folie met tegels en panlatten.
  • Monteren van TDN natuurrood dakpannen.
  • Monteren van een houten dakgoot omlijsting bekleed met een zinken dakgoot.
  • Monteren van zinken hwa buizen.